Specifikace

Specifikace se mohou změnit kvůli vylepšení produktu a obsah může být aktualizován v závislosti na produktech vydaných v budoucnu. Podrobnosti o informacích o produktu najdete na webu společnosti Canon.
https://global.canon/
Technické parametry hlavní jednotky
Základní technické parametry
Technické parametry funkcí
Specifikace tisku
Specifikace sítě
Specifikace funkce zabezpečení a správy
Provozní prostředí a podporovaný software a servery
Podporované prostředí
99LK-00C