Ochrana sítě

Připojení zařízení k síti umožní propojit jej s počítači a mobilními zařízeními pro pohodlnější operace. Tím se ale také vytváří rizika neoprávněného přístupu a odposlechu přes síť.
Konfigurací nastavení zabezpečení podle vašeho síťového prostředí můžete tato rizika snížit a zajistit tak bezpečnější používání zařízení.
Filtrování pomocí nastavení brány firewall
Umožňuje komunikaci pouze se zařízeními, která mají specifickou IP adresu nebo MAC adresu, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.
Nastavení brány firewall
Kontrola portů
Pokud se změní číslo portu používaného komunikujícím zařízením, jako je počítač nebo server, změňte též nastavení na zařízení. Navíc, pokud je zřejmé, že existuje nepotřebný protokol, je jeho použití na zařízení zakázáno a příslušný port je zavřen, aby se zabránilo vniknutí zvenčí.
Změna čísla portu
Používání serveru proxy
Použití serveru proxy k připojení zařízení k síti nejen usnadňuje správu komunikace s externími sítěmi, ale blokuje neoprávněný přístup a konsoliduje antivirovou ochranu pro zvýšené zabezpečení.
Používání serveru proxy
Šifrování komunikace pomocí TLS
Při používání vzdáleného uživatelského rozhraní můžete použít TLS k šifrování komunikace. Tím se snižují rizika odposlechu dat a manipulace s nimi během komunikace.
Používání TLS
Použití zařízení v síti s ověřováním IEEE 802.1X
Při připojování zařízení k síti, která používá ověřování IEEE 802.1X, musíte na zařízení nakonfigurovat nastavení, jako je metoda ověřování spravovaná ze serveru ověřování.
Použití IEEE 802.1X
Správa a ověřování klíče a certifikátu
Můžete vygenerovat klíč a certifikát používaný k šifrování komunikace a zaregistrovat klíč a certifikát získaný od certifikační autority. Nakonfigurováním nastavení pro kontrolu stavu zrušení certifikátu (pomocí protokolu OCSP) můžete zkontrolovat, zda byl certifikát přijatý od certifikační autority zrušen.
Správa a ověřování klíče a certifikátu

Viz též

Nastavení sítě při nastavování viz následující část.
Konfigurace zařízení pro síťové prostředí
99LK-03K