Připojení ke kabelové síti LAN

Připojte počítač k zařízení pomocí směrovače. Připojte zařízení ke směrovači pomocí kabelu sítě ethernet.
1
Zapojte kabel sítě ethernet do zařízení a směrovače.
Zasuňte konektor zcela do portu, dokud nezapadne na místo.
2
Počkejte několik minut.
Ve výchozím nastavení se IP adresa nastaví automaticky.
Chcete-li používat specifickou IP adresu, nastavte ji ručně.
Nastavení adres IPv4
Nastavení adres IPv6
99LK-010