Připojení k bezdrátové síti LAN zadáním kódu PIN (funkce WPS v režimu kódu PIN)

Pokud směrovač bezdrátové sítě LAN podporuje funkci WPS v režimu kódu PIN, můžete navázat spojení uložením kódu PIN vygenerovaného na zařízení do směrovače bezdrátové sítě LAN. K uložení kódu PIN použijte počítač.
Pro připojení k bezdrátové síti LAN jsou vyžadována oprávnění správce.
Nutná příprava
Přistupte ke směrovači bezdrátové sítě LAN z počítače a povolte uložení kódu PIN funkce WPS.
* Podrobnosti o uložení kódu PIN funkce WPS naleznete v návodu ke směrovači bezdrátové sítě LAN.
1
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a stiskněte tlačítko . Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Možnosti  [Síť]  [Nastavení bezdrátové sítě LAN] .
Zobrazí se obrazovka [Vyberte síť].
Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte ID a PIN správce systému a poté stiskněte tlačítko [<Přihlásit>] . ID a PIN správce systému
Pokud se zobrazí zpráva [Povolit bezdrátovou síť LAN?], vyberte možnost [Ano] a stiskněte tlačítko .
Pokud se zobrazí zpráva [Nelze vyhledat přístupový bod.], stiskněte tlačítko .
3
Vyberte položku [Jiná připojení] a stiskněte tlačítko .
4
Vyberte položku [Režim kódu PIN WPS] a stiskněte tlačítko .
Vygeneruje se kód PIN.
Jakmile se zobrazí tato obrazovka, musíte do 10 minut zaregistrovat do směrovače bezdrátové sítě LAN kód PIN funkce WPS.
5
Přistupte na směrovač bezdrátové sítě LAN z počítače a uložte do něj kód PIN funkce WPS.
6
Když se na ovládacím panelu zobrazí zpráva [Připojeno.], stiskněte tlačítko .
Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, zobrazí se ikona [] na obrazovce [Domů].
7
Počkejte několik minut.
Počkejte několik minut. Ve výchozím nastavení se IP adresa nastaví automaticky.
Chcete-li používat specifickou IP adresu, nastavte ji ručně.
Nastavení adres IPv4
Nastavení adres IPv6
Pokud se během provozu objeví chybová zpráva a spojení nelze navázat
Stiskněte tlačítko a opakujte postup počínaje krokem 3.
99LK-013