Nelze tisknout (připojení USB)

Problém vyřešte kontrolou položek níže.
Zkontrolujte kabel USB.
Pokud používáte dlouhý kabel USB, nahraďte ho krátkým kabelem.
Pokud i s použitím krátkého kabelu USB nelze tisknout, může být kabel USB poškozen. Použijte nový kabel USB a zkuste spustit tisk.
Používáte rozbočovač USB?
Připojte zařízení k počítači přímo pomocí kabelu USB.
Vyzkoušejte jiný port USB.
Připojte kabel USB k jinému portu USB na vašem počítači.
Je port tiskárny v počítači správně nakonfigurován? (Windows)
Pokud je port tiskárny nakonfigurovaný nesprávně, nebo pokud není k dispozici žádný port, přeinstalujte ovladač tiskárny. Když přeinstalujete ovladač, správný port se nakonfiguruje automaticky. Zobrazení portu tiskárny
Podrobnosti o instalaci ovladače naleznete v příručce k ovladači na webu online příručky.
https://oip.manual.canon/
Je povolena obousměrná komunikace mezi zařízením a počítačem? (Windows)
Povolte obousměrnou komunikaci, pokud není povolena, a restartujte počítač a zařízení. Zobrazení obousměrné komunikace
Nemůže zařízení vytvořit připojení USB k počítači z důvodu nastavení?
Pokud je použití portu USB na zadní straně zařízení pro připojení k počítači zakázané, toto nastavení zrušte. Zamezení připojení k počítači přes port USB
Používáte výchozí software?
Pokud používáte výchozí software, například software zabezpečení, zakažte jej a zkuste spustit tisk.
Můžete tisknout přes připojení USB z jiného počítače?
Pokud nemůžete tisknout z jiného počítače, obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce. Pokud problém přetrvává
99LK-080