Tisk je pomalý

Trvá nějakou dobu, než se vytiskne první stránka. Rychlost tisku může být nižší po nepřetržitém tisku nebo tisku na užší papír. Zařízení tak reaguje proto, aby se umožnila úprava teploty hlavní jednotky nebo úprava kvality obrazu.
Ve všech ostatních případech se může jednat o chybu. Problém vyřešte kontrolou položek níže.
Zkontrolujte orientaci papíru.
Příznaky se mohou vyskytovat s ohledem na orientaci papíru. Pokud je to možné, změňte orientaci papíru. Vkládání papíru
99LK-082