Kezelőpanel

A készülék működtetéséhez és a beállítások konfigurálásához használja a kezelőpanelt.

Adat jelzőfény ()

Villog, amikor a készülék valamilyen műveletet, például nyomtatást végez, és folyamatosan világít, amikor a készüléken feldolgozásra váró adatok vannak.

Hibajelző ()

Papírelakadás vagy más hiba esetén villog vagy világít.

Kijelző

A funkciók használatával, a használattal, az üzenetekkel és egyéb információkkal kapcsolatos képernyőket jeleníti meg. A kezelőpanel használata

Vissza gomb ()

Ezzel a gombbal léphet vissza az előző képernyőre.

Balra mutató nyíl gomb ()

Visszaléphet az előző képernyőre. Szöveg beírásakor balra mozgathatja vele a kurzort.

OK gomb ()

A kiválasztott adatok és beállítások megerősítésére szolgál.

Lefelé mutató nyíl gomb ()

Az aktuálisan kijelölt elem alatti elem kiválasztására, valamint a csúszkák értékének csökkentésére szolgál.

Jobbra mutató nyíl gomb ()

A következő képernyő megnyitására szolgál. Szöveg beírásakor jobbra mozgathatja vele a kurzort.

Felfelé mutató nyíl gomb ()

Az aktuálisan kijelölt elem feletti elem kiválasztására, valamint a csúszkák értékének növelésére szolgál.
99LX-007