Nem érhető el a Távoli felhasználói felület

Ha a képernyőn a [Nem érhető el a távoli felhasználói felület.] vagy az [A beállítást nem lehet folytatni, mert korlátozott az eszköz beállításait megadó funkció.] üzenet jelenik meg, és nem éri el a Távoli felhasználói felületet, a hiba elhárításához ellenőrizze az alábbiakat.
Állítsa be a Távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot.
A Távoli felhasználói felület eléréséhez be kell állítania a Távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot.
A beállítás konfigurálásához rendszergazdai jogosultság szükséges.
[Főképernyő] a kezelőpanelen  [Menü]  [Kezelési beállítások]  [Táv.felh.fel beáll./Firmware frissít.]  [Távoli felhasználói felület beállításai]  [Táv. felh. felü. elérésének bizt. beáll.]  [Be]  adja meg a PIN-kódot  adja meg újra a PIN-kódot 
*Nem állíthat be olyan PIN-kód-kódot, amely csak nullákból áll, például „00” vagy „0000000”.
Módosítsa a rendszerkezelői PIN-kódot.
Rendszerkezelői móddal történő bejelentkezés esetén módosítania kell az alapértelmezett beállításokról a rendszerkezelői PIN-kódot.
A beállítások módosításához rendszergazdai jogosultság szükséges.
[Főképernyő] a kezelőpanelen  [Menü]  [Kezelési beállítások]  [Felhasználókezelés]  [Rendszerkezelő információs beállításai]  [Rendszerkezelő azonosítója és PIN-kódja]  adja meg a rendszerkezelői azonosítót adja meg a PIN-kódot  adja meg újra a PIN-kódot 
*Nem állíthat be olyan rendszerkezelői azonosítót vagy PIN-kódot, amely csak nullákból áll, például „00” vagy „0000000”.
* A beállítások módosítása után csak meghatározott rendszergazdák számára biztosítson hozzáférést a rendszerkezelői azonosítóhoz és PIN-kódhoz.
99LX-084