Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe

Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w USA i/lub innych krajach.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X i Safari są znakami towarowymi Apple Inc. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi Apple Inc.
iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
Mopria®, logo Mopria® i logo Mopria® Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi i znakami usługowymi organizacji Mopria Alliance, Inc. w USA i innych krajach. Nieautoryzowane wykorzystywanie jest surowo zabronione.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook i Android są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems’ implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript printing device,” “PostScript display device,” or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Wszystkie nazwy marek i produktów wymienione w niniejszym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli.

Copyright

Nieupoważnione powielanie zawartości niniejszego dokumentu w całości lub w części jest zabronione.

Ograniczenia prawne dotyczące użytkowania urządzenia oraz wykorzystywania drukowanych obrazów

Wykorzystywanie urządzenia do skanowania, drukowania oraz odtwarzania pewnych dokumentów, a także wykorzystywanie reprodukcji zeskanowanych, wydrukowanych oraz odtworzonych przy pomocy tego urządzenia może być zakazane przez prawo oraz może pociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lub cywilną. Poniżej znajduje się niepełna lista takich dokumentów. Lista ta ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku braku pewności co do legalności używania produktu do skanowania, drukowania lub w inny sposób powielania określonego dokumentu i/lub korzystania z obrazów zeskanowanych, wydrukowanych lub inaczej powielonych, należy wcześniej skontaktować się z radcą prawnym celem zasięgnięcia opinii.
banknoty
czeki podróżne
przekazy pocztowe
kartki żywnościowe
świadectwa depozytowe
paszporty
znaczki pocztowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
dokumenty imigracyjne
odznaki i insygnia identyfikujące
znaczki skarbowe (ostemplowane lub nieostemplowane)
dokumenty związane z poborem i służbą wojskową
obligacje i inne papiery dłużne
czeki i polecenia wypłaty wystawione przez organy rządowe
akcje
dowody rejestracyjne pojazdów i dokumenty ich własności
materiały chronione prawem autorskim i dzieła sztuki bez zezwolenia właściciela praw autorskich
V_220726
99R1-08R