Wprowadzanie znaków

Aby wybrać litery i cyfry do wprowadzenia, użyj przycisków na ekranie, a następnie naciśnij w celu wprowadzenia znaków.
Można wprowadzać litery, cyfry i symbole.
Zmiana typu znaku
Naciśnij [Przełącz tryb wprowadzania] , wybierz typ znaku, a następnie naciśnij .
Przesuwanie kursora
Wybierz na ekranie [] lub [], a następnie naciśnij .
Usuwanie znaków
Naciśnij na ekranie [] , aby usunąć jeden znak.
W przypadku niewyświetlania [] lub [] naciśnięcie [] spowoduje usunięcie wszystkich znaków.
Wprowadzanie spacji
Naciśnij [Odstęp] .
Spację można również wprowadzić, przesuwając kursor na koniec znaków i naciskając [.
99R1-024