Logowanie do urządzenia

Kiedy ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, dla operacji wymagających uprawnień administratora wyświetlany jest ekran logowania.
W przypadku wyświetlenia ekranu logowania na panelu sterowania wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, aby przeprowadzić uwierzytelnianie. Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, ekran się zmieni i będziesz mógł kontynuować pracę.
1
Naciśnij [ID menedż.:] .
2
Wprowadź identyfikator menedżera systemu, a następnie naciśnij .
3
Naciśnij [Kod PIN:] .
Jeśli nie ustawiono kodu PIN, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 5.
4
Wprowadź kod PIN, a następnie naciśnij przycisk .
5
Naciśnij [<Zaloguj>] .
Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran [Główny] lub inny.
6
Po zakończeniu operacji naciśnij .
99R1-025