Włączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij wyłącznik zasilania znajdujący się z przodu.
1
Upewnij się, że wtyczka zasilająca jest włożona do gniazdka elektrycznego.
2
Naciśnij wyłącznik zasilania.
Na panelu sterowania zostanie wyświetlony ekran początkowy.
99R1-01S