Konserwacja

Aby zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie urządzenia, konieczna jest codzienna konserwacja, która obejmuje czyszczenie i wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Jeśli zauważysz pogorszenie jakości druku lub częste zacięcia papieru, przeprowadź czyszczenie i regulację, aby poprawić jakość.
Wykonywanie czynności konserwacyjnych
Oprócz przeprowadzania regularnej konserwacji wymagane są czynności zależne od stanu urządzenia i jakości druku.
Czyszczenie
Regularnie czyść różne części urządzenia. Jeśli oryginał lub papier są zabrudzone albo jakość druku uległa pogorszeniu, wyczyść części powodujące problem zgodnie z objawami.
Czyszczenie urządzenia
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Jeśli na ekranie panelu sterowania lub zdalnego interfejsu użytkownika pojawi się komunikat o materiałach eksploatacyjnych albo pogorszy się jakość druku, wymień materiały eksploatacyjne.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Regulacja gęstości wydruku
Jeśli wydrukowany tekst lub cienkie linie są wyblakłe, dostosuj gęstość wydruku.
Dostosowanie gęstości wydruku
Zmiana miejsca instalacji
Aby uniknąć wypadków lub uszkodzeń, podczas przenoszenia urządzenia wykonaj zalecaną procedurę.
Przenoszenie urządzenia
Konserwacja i przeglądy
Minimalny okres przechowywania części zamiennych do napraw i kaset z tonerem wynosi siedem (7) lat od zaprzestania produkcji danego modelu urządzenia.
Jeśli podczas pracy wystąpi problem, zapoznaj się z poniższymi informacjami
Rozwiązywanie problemów
 Jeżeli problemu nadal nie można rozwiązać lub uważasz, że urządzenie wymaga przeglądu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje
Instalacja
Jeśli urządzenie działa głośno w niektórych trybach pracy lub ze względu na otoczenie, zalecamy ustawienie urządzenia w innym miejscu niż biuro.
Wewnątrz urządzenia mogą osadzać się krople wody (proces skraplania), jeśli w pomieszczeniu, gdzie zainstalowano urządzenie, zostanie gwałtownie podniesiona temperatura lub jeśli urządzenie zostanie przeniesione z chłodnego bądź suchego pomieszczenia do ciepłej, wilgotnej lokalizacji. Korzystanie z urządzenia w takich warunkach może skutkować takimi problemami jak zacięcia papieru, niska jakość wydruku lub usterka. Przed użyciem urządzenie powinno dostosowywać się do temperatury i wilgotności otoczenia przez co najmniej dwie godziny.
Urządzenia wyposażone w pamięć masową, taka jak twardy dysk, mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych wysokościach (3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych).

Patrz również

Sprawdzanie wymaganych rozwiązań problemów na podstawie symptomów
W zależności od stanu urządzenia i opisu błędu możesz sprawdzić wymagane czynności konserwacyjne i ustawienia.
Zacięcia papieru
Problemy z wydrukami
Problemy dotyczące papieru i podawania papieru
Wyświetlanie liczby wydrukowanych stron i wykorzystania urządzenia
Jako wskazówkę, kiedy należy przeprowadzić konserwację, możesz sprawdzić liczbę wydrukowanych stron używając licznika oraz przejrzeć wykorzystanie urządzenia na podstawie raportów i list.
Monitorowanie użytkowania
99R1-061