Zmiana ustawień drukowania raportów i list

Raporty i listy są domyślnie drukowane na papierze jednostronnie. Możesz zmienić ustawienie, aby drukować po obu stronach.
Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Raport wydruków] [Ustawienia raportu] .
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia raportu].
3
Wybierz [Ustawienia domyślne wydruku raportów], a następnie naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia domyślne wydruku raportów].
4
Naciśnij [Drukowanie dwustronne] [Włącz] .
99R1-04R