Używanie dedykowanej aplikacji do drukowania (Canon PRINT Business)

Do drukowania możesz użyć dedykowanej aplikacji Canon Canon PRINT Business.
Kompatybilne systemy operacyjne i strona do pobrania
Zobacz: informacje w witrynie internetowej firmy Canon.
https://global.canon/gomp/
Użycie
Podłącz urządzenie przenośne do urządzenia. Połączenie urządzenia przenośnego z urządzeniem
Zarejestruj urządzenie w Canon PRINT Business.
Jeśli urządzenie przenośne jest połączone z urządzeniem przez sieć LAN, informacje o adresie IP urządzenia są wymagane do zarejestrowania urządzenia w Canon PRINT Business.
Można wyświetlić adres IP w [Menu] na panelu sterowania  [Portal mobilny] [Wyświetl. nazwy urządzenia/adresu IP] .
Szczegółowe informacje na temat rejestrowania urządzenia i drukowania można znaleźć w menu Pomoc w aplikacji.
99R1-03A