Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika

Jeśli pojawi się komunikat [Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.] lub [Nie można kontynuować procesu konfiguracji ustawień, ponieważ funkcja konfiguracji ustawień w urządzeniu została ograniczona.] i nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Ustaw kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika.
Aby uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika, musisz ustawić kod PIN dostępu do tego interfejsu.
Do skonfigurowania tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora.
Ekran [Główny] na panelu sterowania  [Menu]  [Ustawienia zarządzania]  [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]  [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.]  [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.]  [Włącz]  wprowadź kod PIN  ponownie wprowadź kod PIN
* Nie można ustawić kodu PIN składającego się z samych zer, np. „00” czy „0000000”.
Zmień kod PIN menedżera systemu.
Przy logowaniu w trybie menedżera systemu należy zmienić kod PIN menedżera systemu z ustawienia domyślnego.
Do zmiany tego ustawienia wymagane są uprawnienia administratora.
Ekran [Główny] na panelu sterowania  [Menu]  [Ustawienia zarządzania]  [Zarządzanie użytkownikami]  [Ust. informacji o menedżerze systemu]  [ID i PIN menedżera systemu]  wprowadź identyfikator menedżera systemu wprowadź kod PIN  ponownie wprowadź kod PIN 
* Nie możesz ustawić identyfikatora menedżera systemu lub kodu PIN składającego się z samych zer, takiego jak „00” czy „0000000”.
* Po zmianie ustawień tylko niektórzy administratorzy mogą mieć dostęp do identyfikatora i kodu PIN menedżera systemu.
99R1-084