Nie można wydrukować (przewodowa sieć LAN)

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy port drukarki w komputerze jest poprawnie skonfigurowany? (Windows)
Zmień ustawienia, jeśli nie zostały skonfigurowane poprawnie. Jeśli nie ma dostępnego portu, dodaj nowy port.
Wyświetlanie portu drukarki
Konfigurowanie portu drukarki (Windows)
Czy możesz uzyskać dostęp do zdalnego interfejsu użytkownika?
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, być może ustawienia zapory sieciowej urządzenia są nieprawidłowe i uniemożliwiają komunikację z komputerem.
Użyj poniższej procedury, aby wyłączyć ustawienia zapory za pomocą panelu sterowania, a następnie użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby ponownie skonfigurować zaporę.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
1
Wyłącz ustawienia zapory sieciowej.
Aby wyłączyć filtr adresów IPv4
Ekran [Główny] na panelu sterowania  [Menu]  [Ustawienia]   [Sieć]  [Ustawienia zapory]  [Filtr adresów IPv4]  [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego]  [Wyłącz]  Uruchom ponownie urządzenie.
Aby wyłączyć filtr adresów IPv6
Ekran [Główny] na panelu sterowania  [Menu]  [Ustawienia]   [Sieć]  [Ustawienia zapory]  [Filtr adresów IPv6]  [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego]  [Wyłącz]  Uruchom ponownie urządzenie.
Aby wyłączyć filtr adresów MAC
Ekran [Główny] na panelu sterowania  [Menu]  [Ustawienia]   [Sieć]  [Ustawienia zapory]  [Filtr adresów MAC]  [Filtr ruchu wychodzącego] lub [Filtr ruchu przychodzącego]  [Wyłącz]  Uruchom ponownie urządzenie.
2
Poprawnie skonfiguruj zaporę sieciową. Ustawianie zapory
Ponowna instalacja sterownika drukarki
Odinstaluj zainstalowany sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/
Czy używasz rezydentnego oprogramowania?
Jeśli używasz oprogramowania rezydentnego, np. oprogramowania zabezpieczającego, wyłącz je, a następnie spróbuj drukować.
Czy drukujesz z innego komputera w sieci?
Jeśli nie możesz drukować z innego komputera, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu. Jeśli problem nadal występuje
99R1-07Y