Urządzenie podłączone przez port WSD nie jest wyświetlane podczas instalacji sterownika

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Sprawdź ustawienia urządzenia.
Skonfiguruj poniższe ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Ustawienia drukowania WSD i wykrywania sieci multiemisji
Zaloguj się do zdalnego interfejsu użytkownika w trybie menedżera systemu [Ustawienia/rejestracja] [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia WSD] [Edycja] zaznacz pola wyboru [Użyj drukowania WSD] oraz [Użyj Multicast Discovery] [OK] uruchom ponownie urządzenie.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia], aby skonfigurować ustawienia. [Ustawienia WSD]
Sprawdź ustawienia sieciowe systemu operacyjnego.
Skonfiguruj poniższe ustawienia, jeśli nie zostały jeszcze skonfigurowane.
W systemie Windows kliknij przycisk [] (Start) [] (Settings) [Sieć i Internet] [Stan] [Zmień właściwości połączenia] [Profil sieciowy] [Prywatny]
Sprawdź, czy zainstalowany jest sterownik.
Aby sprawdzić, czy w urządzeniu zainstalowany jest sterownik, wykonaj poniższą procedurę.
W systemie Windows kliknij przycisk [] (Start) [] (Settings) [Urządzenia] [Drukarki i skanery] sprawdź, czy wyświetlany jest sterownik.
Jeśli sterownik jest wyświetlany, oznacza to, że został on zainstalowany. W tym przypadku odinstaluj sterownik, a następnie zainstaluj go ponownie.
Szczegółowe informacje na temat odinstalowywania i instalowania sterowników znajdziesz w podręczniku sterowników na stronie z podręcznikami online.
https://oip.manual.canon/
99R1-07E