Príručky k zariadeniu

So zariadením sa dodávajú aj nižšie uvedené príručky. Použite tieto príručky podľa svojho účelu.
Kliknutím na ikonu zobrazíte príslušnú príručku (PDF).
Dôležité bezpečnostné pokyny
Nachádzajú sa v nej informácie, ktoré sú potrebné na predchádzanie zraneniam a náhodnému poškodeniu majetku.
Sprievodca nastavením
Tieto informácie vysvetľujú celý proces: od rozbalenia zariadenia až po jeho nastavenie tak, aby bolo pripravené na použitie.
Užívateľská príručka (táto príručka)
Podrobne opisuje všetky funkcie zariadenia. Obsahuje aj špecifikácie a opisuje postup údržby zariadenia. Užívateľská príručka sa zobrazí vo webovom prehliadači.
Používanie Užívateľská príručka
Informácie o ovládačoch a softvérových príručkách nájdete na stránke online príručky.
https://oip.manual.canon/
99R4-08E