Prihlásenie sa do zariadenia

Keď je nastavené ID správcu systému, pre úkony, ktoré vyžadujú oprávnenia správcu, sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.
Keď sa na ovládacom paneli zobrazí prihlasovacia obrazovka, zadajte ID a kód PIN správcu systému na vykonanie overenia. Keď overenie prebehne úspešne, obrazovka sa zmení a môžete pokračovať v úkonoch.
1
Stlačte tlačidlo [ID správcu:] .
2
Zadajte ID správcu systému a stlačte tlačidlo .
3
Stlačte tlačidlo [PIN:] .
Ak kód PIN nie je nastavený, môžete tento krok preskočiť. Pokračujte krokom 5.
4
Zadajte PIN kód a stlačte tlačidlo .
5
Stlačte [<Prihlásiť sa>] .
Po úspešnom overení sa zobrazí obrazovka [Domov] alebo iná obrazovka.
6
Po dokončení úkonov stlačte tlačidlo .
99R4-025