Zapnutie a vypnutie zariadenia

Na manuálne zapnutie a vypnutie zariadenia použite hlavný vypínač.
Túto funkciu môžete použiť na automatické vypnutie zariadenia, ak sa po určitom čase nevykonajú žiadne operácie.
99R4-01R