Zníženie spotreby energie (režim spánku)

Režim spánku pozastaví určité úkony v zariadení, čím zníži spotrebu energie.
Zariadenie nie je možné uviesť do režimu spánku manuálne. Ak počas určitého času nebudú vykonané žiadne úkony, zariadenie sa automaticky prepne do režimu spánku.
V režime spánku sa displej vypne.

Ukončenie režimu spánku

Stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli ukončíte režim spánku.

Konfigurácia času automatického spánku

Automatický spánok je funkcia, ktorá zariadenie automaticky prepne do režimu spánku, ak sa po určitý čas nevykonajú žiadne úkony. Môžete určiť časovanie automatického spánku.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. [Nastavenia časovača/energie]
1
Prihláste sa do Vzdialeného PR. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Timer Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit Timer Settings].
4
V časti [Auto Sleep Time] zadajte čas.
* Na efektívne šetrenie energie sa odporúča použiť predvolené nastavenie. [Čas prepnutia do nečinného stavu]
5
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia sa aplikujú.
6
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
Zariadenie neprejde do režimu spánku v nasledujúcich prípadoch:
Keď indikátor údajov na ovládacom paneli svieti alebo bliká Ovládací panel
Keď sa na ovládacom paneli sa zobrazí [Ponuka], zaseknutý papier alebo iné chybové hlásenie*1, alebo obrazovka SSID priameho pripojenia alebo sieťový kľúč
Keď zariadenie vykonáva nastavenie, čistenie alebo inú operáciu
Keď zariadenie komunikuje s počítačom alebo podobným zariadením
*1 Zariadenie môže prejsť do režimu spánku v závislosti od hlásenia.
99R4-01X