Čistenie povrchu zariadenia

Pravidelne utierajte povrch zariadenia, aby bol čistý. Okrem toho odstráňte prach z vetracích otvorov, aby sa zaistila účinná ventilácia a chladenie vo vnútri zariadenia.
1
Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Vypnutie zariadenia
Vypnutím zariadenia sa v zariadení vymažú všetky údaje čakajúce na tlač.
2
Utrite povrch zariadenia a vetracie otvory.
Utrite povrch mäkkou utierkou namočenou vo vode alebo zriedenom neutrálnom čistiacom prostriedku, ktorú ste vyžmýkali.
Ak chcete zistiť, kde sú vetracie otvory, pozrite si názvy častí na prednej strane zariadenia. Predná strana
3
Dbajte na to, aby diely kompletne vyschli.
4
Zapojte napájací kábel znovu do zásuvky a zapnite zariadenie. Zapnutie zariadenia
99R4-063