Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas zariadenia. Dátum a čas, ktoré sa tu nastavia, sa používajú ako referencia pre funkcie využívajúce informácie o dátume a čase, preto musia byť nastavené presne.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. [Nastavenia časovača/energie]
1
Prihláste sa do Vzdialeného PR. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Timer Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit Timer Settings].
4
Zadajte aktuálny dátum a čas.
5
Nastavte časové pásmo podľa oblasti, v ktorej sa zariadenie používa.
Komunikácia cez internet je založená na správnom nastavení UTC (koordinovaný univerzálny čas). UTC je koordinovaný univerzálny čas, ktorý je na celom svete považovaný za štandard. Existujú časové rozdiely v závislosti od krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie používa.
6
Podľa potreby nastavte letný čas.
Začiarknite políčko [Use Daylight Saving Time], ak sa zariadenie nachádza v krajine s letným časom, a potom nastavte začiatočný a koncový dátum.
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia sa aplikujú.
8
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
99R4-04C