Pripojenie mobilného zariadenia k zariadeniu

Ak chcete zariadenie používať z mobilného zariadenia, musíte ho najprv pripojiť k zariadeniu niektorým z nasledujúcich postupov:
Pripojenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (pripojenie LAN)
Pripojte mobilné zariadenie prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN rovnako, ako pripájate počítač k zariadeniu. Po nakonfigurovaní mobilného zariadenia na automatické pripojenie k smerovaču bezdrôtovej siete LAN už následne nemusíte zariadenie pripájať manuálne.
Pripojenie mobilného zariadenia prostredníctvom smerovača bezdrôtovej siete LAN (pripojenie LAN)
Priame pripojenie
Pripojte mobilné zariadenie priamo k zariadeniu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Mobilné zariadenie môžete priamo pripojiť k zariadeniu bez použitia bezdrôtovej siete LAN. Mobilné zariadenie musíte pripojiť manuálne pri každom použití zariadenia.
Prípravy na priame pripojenie
Pripojenie mobilného zariadenia priamo k zariadeniu (priame pripojenie)
99R4-037