Konfigurácia protokolov LPD, RAW alebo WSD

Vyberte, či sa má v zariadení pri tlači dokumentov z počítača použiť niektorý z nižšie uvedených protokolov.
Odporúčame vám, aby ste deaktivovali akékoľvek protokoly, ktoré nebudete používať.
Ak používate LPD alebo RAW, môžete nakonfigurovať čas do zrušenia prijatia tlačových údajov.
LPD
Tento protokol nezávisí od hardvéru, operačného systému ani inej platformy. Bežne sa používa v sieťových prostrediach TCP/IP.
RAW
Je to protokol typu tlačových údajov vo vlastníctve spoločnosti Windows. Používa sa ako štandard v prostredí Windows.
WSD
Tento protokol umožňuje automatickú detekciu tlačiarní pripojených k sieti v prostredí Windows.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. [Nastavenia TCP/IP]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na tlačidlo [Network Settings].
4
Nakonfigurujte protokol LPD, RAW alebo WSD.
Konfigurovanie protokolu LPD
Konfigurovanie protokolu RAW
Konfigurovanie protokolu WSD
5
Kliknite na tlačidlo [OK].
6
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
Pridanie sieťového zariadenia WSD
Kliknite na položky [] (Start) [] (Settings) [Zariadenia] [Tlačiarne a skenery] [Pridať tlačiareň alebo skener] a vykonajte operácie podľa pokynov na obrazovke.
Podrobné informácie o inštalovaní ovládača prostredníctvom siete WSD nájdete v príručke k ovládaču na webovej lokalite online príručky.
https://oip.manual.canon/
Zmena čísla portu
Ak chcete zmeniť číslo portu každého protokolu, pozrite si nasledujúcu časť:
Zmena čísla portu
99R4-048