Zabránenie pripojeniu k počítaču cez port USB

Môžete deaktivovať port USB na pripojenie počítača na zadnej strane zariadenia, aby sa znížilo riziko externého pripojenia bez toho, aby sa museli prekonať bezpečnostné opatrenia siete.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. [Nastavenia USB]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [External Interface Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit External Interface Settings].
4
Zrušte začiarknutie políčka [Use as USB Device] a kliknite na položku [OK].
5
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
99R4-047