Konfigurovanie SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) je protokol na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v sieti získaním prístupu k MIB (Management Information Base). Nakonfigurujte tieto nastavenia podľa účelu použitia a prostredia zariadenia.
Zariadenie podporuje SNMPv1 a SNMPv3. Môžete tiež zmeniť oba súčasne. Upozornenie na pascu nie je podporované.
Keď je softvér správy SNMP inštalovaný v sieti, môžete softvér použiť na konfiguráciu, monitorovanie a ovládanie zariadenia vzdialene z počítača. Ďalšie informácie nájdete v príručke k softvéru, ktorý používate.
SNMPv1
SNMPv1 definuje rozsah komunikácie pomocou informácií nazvaných „názov komunity“. Keďže názov komunity sa odosiela do siete ako bežný text, zabezpečenie siete je zraniteľné. Ak chcete zaistiť zabezpečenie siete, deaktivujte SNMPv1 a použite SNMPv3. Ak je SNMPv1 deaktivované, nebudete môcť použiť niektoré funkcie, ako je získavanie informácií zo zariadenia pomocou ovládača tlačiarne.
SNMPv3
SNMPv3 komunikuje pomocou údajov používateľa pre SNMPv3. Tento protokol vám umožňuje nakonfigurovať overovanie a šifrovanie v údajoch používateľa na monitorovanie a ovládanie komunikačných zariadení v sieti pomocou spoľahlivého systému zabezpečenia.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. Ovládací panel však možno používať len na aktiváciu alebo deaktiváciu SNMPv1 a SNMPv3. [Nastavenia SNMP]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
Požadované prípravy
Ak chcete konfigurovať SNMPv3, musíte aktivovať TLS. Používanie protokolu TLS
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Network Settings] [SNMP Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit SNMP Settings].
4
V časti [SNMPv1 Settings] nastavte SNMPv1.
Aktivácia SNMPv1
Deaktivácia SNMPv1
Zrušte začiarknutie políčka [Use SNMPv1].
5
V časti [SNMPv3 Settings] nakonfigurujte SNMPv3.
Aktivácia SNMPv3
Deaktivácia SNMPv3
Zrušte začiarknutie políčka [Use SNMPv3].
6
V časti [Printer Management Information Acquisition Settings] vyberte, či chcete získať informácie o správe tlačiarne.
Ak chcete pravidelne získať informácie o správe tlačiarne zo zariadenia, ako sú protokoly a porty, začiarknite políčko [Acquire Printer Management Information from Host].
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
8
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
Zmena čísla portu
Ak chcete zmeniť číslo portu servera SNMP, pozrite si nasledujúcu časť:
Zmena čísla portu
99R4-01F