Inštalácia softvéru a ovládačov do počítača

Nainštalujte súvisiaci softvér a ovládače do počítača, ktorý bude používať funkcie tohto zariadenia.
Postup pri inštalovaní
Skontrolujte prevádzkové prostredie prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Canon pre vašu krajinu/oblasť a stiahnite si najnovší softvér a ovládače.
https://global.canon/en/support/
* Ak sa zariadenie dodáva s diskom CD-ROM alebo DVD-ROM, môžete ho použiť na inštalácia softvéru a ovládačov.
Podrobnosti o spôsobe inštalácie nájdete v príručke k softvéru alebo ovládaču na webovej lokalite online príručky.
https://oip.manual.canon/
Preventívne opatrenia a obmedzenia
Prevádzkové prostredie
V závislosti od operačného systému nemusí váš počítač podporovať niektorý softvér alebo ovládače. Najnovšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na webovej stránke spoločnosti Canon.
https://global.canon/
V závislosti od modelu a prostredia používania nemusia byť niektoré funkcie softvéru alebo ovládačov k dispozícii.
Keď sú nakonfigurované nastavenia brány firewall zariadenia
Počítač, ktorý sa bude používať so zariadením, musí mať povolenie na komunikáciu so zariadením. Ak počítač nemá povolenie na komunikáciu so zariadením, nebudete si môcť inštalovať softvér a ovládače alebo používať funkcie zariadenia. Nastavenie brány firewall
Ak sa zmení IP adresa zariadenia po inštalácii ovládača tlačiarne
V systéme Windows musíte pridať nový port. Konfigurácia portu tlačiarne (Windows)
Ak neviete, ktorý port sa používa, pozrite nasledujúce:
Zobrazenie portu tlačiarne
V systéme macOS musíte zariadenie znova zaregistrovať v zariadení Mac. Viac informácií o registrácii zariadenia nájdete v príručke k ovládaču na webovej lokalite online príručky.
https://oip.manual.canon/
* Ak používate DHCP na automatické získavanie IP adresy zariadenia, IP adresa sa môže zmeniť automaticky.
Používanie funkcií zariadenia bez inštalácie softvéru alebo ovládačov (macOS)
Na tlač údajov z počítača bez inštalácie softvéru či ovládačov môžete použiť štandard AirPrint, ktorý je súčasťou macOS. Používanie aplikácie AirPrint na tlač údajov
99R4-01K