Kontrola položiek, ktoré možno konfigurovať v zariadení, a ich nastavení

Môžete si vytlačiť zoznam používateľských údajov a zoznam údajov správcu systému, aby ste skontrolovali položky, ktoré možno v zariadení nakonfigurovať, a ich nastavenia.
Tlač a prezeranie hlásení a zoznamov
Zoznam používateľských dát
Zobrazí nastavenia, ktoré nevyžadujú oprávnenia správcu.
Zoznam dát správcu systému
Zobrazí nastavenia, ktoré vyžadujú oprávnenia správcu.
99R4-087