Nedá sa nájsť tlačový server na pripojenie

Pomocou nižšie uvedených tipov sa pokúste tento problém odstrániť.
Sú tlačový server a počítač pripojené správne?
Skontrolujte nastavenia siete tlačového servera a počítača a uistite sa, že sú správne pripojené.
Ak sú pripojené pomocou ethernetového kábla, skontrolujte, či je kábel správne pripojený.
Je tlačový server spustený?
Ak tlačový server ešte nebol spustený, spustite ho.
Existujú nejaké obmedzenia pri pripájaní k tlačovému serveru?
Informujte sa u správcu tlačového servera a v prípade potreby požiadajte o oprávnenie.
Je zapnuté zisťovanie siete? (Windows)
Ak zisťovanie siete nie je zapnuté, zapnite ho. Aktivácia zisťovania siete
99R4-07K