Zariadenie pripojené cez port WSD sa počas inštalácie ovládača nezobrazí

Pomocou nižšie uvedených tipov sa pokúste tento problém odstrániť.
Skontrolujte nastavenia zariadenia.
Nakonfigurujte nastavenia uvádzané nižšie (ak už nie sú nakonfigurované).
Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
Nastavenia tlače WSD a Multicast Discovery
Prihláste sa do vzdialeného používateľského rozhrania v režime správcu systému [Settings/Registration] [Network Settings] [WSD Settings] [Edit] začiarknite políčka [Use WSD Printing] a [Use Multicast Discovery] [OK] reštartujte zariadenie.
Na ovládacom paneli vyberte [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte [Predvoľby] a konfigurujte nastavenia. [Nastavenia WSD]
Skontrolujte nastavenia siete operačného systému.
Nakonfigurujte nastavenia uvádzané nižšie (ak už nie sú nakonfigurované).
V systéme Windows kliknite na položku [] (Start) [] (Settings) [Sieť a internet] [Stav] [Zmeniť vlastnosti pripojenia] [Profil siete] [Súkromné]
Skontrolujte, či je ovládač nainštalovaný.
Pomocou nasledujúceho postupu skontrolujte, či sa zobrazuje ovládač zariadenia.
V systéme Windows kliknite na položku [] (Start) [] (Settings) [Zariadenia] [Tlačiarne a skenery] skontrolujte, či sa zobrazuje ovládač.
Ak sa ovládač zobrazuje, je nainštalovaný. V takomto prípade odinštalujte ovládač a potom ho znova nainštalujte.
Podrobné informácie o odinštalovaní a inštalácii ovládačov nájdete v príručke k ovládaču na lokalite s online príručkami.
https://oip.manual.canon/
99R4-07E