Preču zīmes un autortiesības

Preču zīmes

Adobe, Acrobat un Reader ir Adobe Systems Incorporated Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas preču zīmes.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, un Safari ir Apple Inc. preču zīmes. AirPrint un AirPrint logotips ir Apple Inc. preču zīmes.
iOS ir preču zīme vai reģistrēta preču zīme, kas pieder Cisco Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs, un tā tiek lietota saskaņā ar licenci.
Mopria®, Mopria® logotips un Mopria® Alliance logotips ir Mopria Alliance, Inc. reģistrētas preču zīmes un pakalpojumu zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Neatļauta izmantošana ir stingri aizliegta.
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook un Android ir Google LLC preču zīmes.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems’ implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript printing device,” “PostScript display device,” or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Visi šajā dokumentā minētie zīmolu un produktu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.

Autortiesības

Šī dokumenta satura pilnīga vai daļēja reproducēšana bez atļaujas ir aizliegta.

Juridiskie ierobežojumi iekārtas lietošanai un attēlu izmantošanai

Iekārtas izmantošana, lai skenētu, drukātu vai kā citādi atveidotu zināmu veidu dokumentus, kā arī šādu skenēto, izdrukāto vai citādi atveidoto attēlu izmantošana var būt aizliegta ar likumu un var iestāties kriminālā un/vai civiltiesiskā atbildība. Tālāk ir sniegts nepilnīgs šo dokumentu saraksts. Šis saraksts izmantojams tikai kā informatīvs materiāls. Ja šaubāties par šīs iekārtas izmantošanas likumību attiecībā uz kāda konkrēta dokumenta skenēšanu, izdrukāšanu vai citāda veida reproducēšanu un (vai) šādi skenētu, izdrukātu vai citādā veidā reproducētu attēlu izmantošanu, iepriekš konsultējieties ar juristu.
Papīra naudas banknotes
Ceļojuma čeki
Naudas pārvedumu dokumenti
Pārtikas taloni
Noguldījuma sertifikāti
Pases
Pastmarkas (dzēstas vai nedzēstas)
Imigrācijas dokumenti
Identifikācijas emblēmas un uzšuves
Valsts akcīzes markas (dzēstas vai nedzēstas)
Militārā dienesta vai iesaukuma dokumenti
Obligācijas vai citi parādsaistību dokumenti
Valdības iestāžu izdoti čeki vai vekseļi
Akciju sertifikāti
Autotransporta vadītāju apliecības un īpašumtiesību apliecības
Ar autortiesībām aizsargāti darbi un mākslas darbi bez autortiesību īpašnieka atļaujas
V_220726
99R0-08R