Vadības panelī parādītie ekrāni

Tālāk parādīti galveni vadības paneļa ekrāni.
Ekrāns [Sākums]
Šis ekrāns tiek parādīts uzreiz pēc barošanas ieslēgšanas, palaišanas ekrāna aizvēršanas un pēc pieteikšanās. Ekrāns [Sākums]
Ekrāns [Statusa pārraudzība]
Šis ekrāns tiek parādīts, nospiežot [Statusa pārraudzība]  ekrānā [Sākums] un citās vietās. Izmantojiet šo ekrānu, lai pārbaudītu iekārtas informāciju, lietojumu un žurnālus, tīkla iestatījumus un kļūdu informāciju. Ekrāns [Statusa pārraudzība]
Ekrāns [Izvēlne]
Šis ekrāns tiek parādīts, nospiežot [Izvēlne]  ekrānā [Sākums]. Izmantojiet šo ekrānu, lai konfigurētu dažādus iekārtas iestatījumus.
Ja ir iestatīts sistēmas administratora ID, atlasot noteiktus vienumus, var tikt parādīts pieteikšanās ekrāns. Pieteikties un mainīt iestatījumus var tikai lietotāji, kuri zina sistēmas administratora ID un PIN.
Ziņojumu rādīšana
Ziņojumi tiek parādīti ekrānā, kad rodas kļūdas un iekārtai nav papīra vai tonera kasetnē nav tonera.
Ja tiek parādīts risinājums problēmas novēršanai, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai novērstu problēmu.
Ja netiek parādīts risinājums problēmas novēršanai, noskaidrojiet iemeslu un risinājumu, kā atsauci izmantojot ziņojumu vai kļūdas kodu.
Tiek parādīts ziņojums
Tiek parādīts kļūdas kods
Rādījuma paraugs:
Ja rodas kļūda
Kad ekrānā kļūst redzams ziņojums
Ja ziņojums ir pārāk garš, lai to parādītu uzreiz, tas var būt sadalīts mazākos segmentos, kas parādīti pārmīšus.
Ekrāna rādījuma maiņa
Vadības paneļa displeju var mainīt, mainot displeja valodu un vienības, kā arī rādot vai paslēpjot ziņojumus. [Rādīšanas iestatījumi]
Lai atvieglotu skatīšanos ekrānā, var apvērst ekrāna krāsas un pielāgot kontrastu. [Pieejamība]
Iestatījumu automātiska dzēšana
Pēc noklusējuma, ja noteiktu laiku netiek veikta neviena darbība, ekrānā konfigurētie iestatījumi tiek dzēsti, un tiek parādīts ekrāns [Sākums]. Laika vērtību var mainīt, līdz iestatījumi tiek notīrīti. [Automātiskās atiestatīšanas laiks]
99R0-020