Pieteikšanās iekārtā

Kad sistēmas administratora ID ir iestatīts, tiek parādīts to darbību pieteikšanās ekrāns, kuru veikšanai nepieciešamas administratora privilēģijas.
Ja vadības panelī tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, ievadiet sistēmas administratora ID un PIN, lai veiktu autentificēšanu. Ja autentificēšana ir sekmīga, ekrāns mainās, un varat turpināt veikt darbības.
1
Nospiediet [Pārvald. ID:] .
2
Ievadiet sistēmas administratora ID un pēc tam nospiediet .
3
Nospiediet [PIN:] .
Ja PIN nav iestatīts, varat izlaist šo darbību. Pārejiet uz 5. darbību.
4
Ievadiet PIN kodu un nospiediet .
5
Nospiediet [<Pierakstīties>] .
Ja autentifikācija ir sekmīga, tiek parādīts ekrāns [Sākums] vai cits ekrāns.
6
Kad darbības ir pabeigtas, nospiediet .
99R0-025