Papīra formāta un veida norādīšana

Lai nodrošinātu kvalitatīvu drukāšanu un izvairītos no papīra iestrēgšanas, papīra formāts un veids ir jāiestata pareizi atbilstoši ievietotajam papīram.
Lai papīra iestatījumus vienkāršotu, bieži izmantotos papīra iestatījumus var reģistrēt un nevajadzīgos papīra iestatījumus var paslēpt.
Pēc papīra ievietošanas nepieciešamie iestatījumi
Iestatiet papīra formātu un veidu atbilstoši ievietotajam papīram.
Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida iestatīšana
Papīra iestatījumu vienkāršošana
Vienkāršākai iestatīšanai papīra formātu var reģistrēt un iestatīt.
Nestandarta (pielāgota) formāta papīra reģistrēšana
Neizmantoto papīra formātu slēpšana
99R0-02A