Lietojuma pārraudzība

Lai skatītu kopējo izdrukāto lapu skaitu, izdrukātu iekārtas iestatījumus un citus pārskatus un sarakstus, var izmantot iekārtas vadības paneli.

Sk. arī sadaļu

Varat arī skatīt skaitītāju, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) no datora. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sadaļā varat skatīt arī funkcijas žurnālu statusu, iekārtas darba statusu un informāciju par kļūdām.
Lietojuma un žurnālu pārbaude, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)
99R0-04K