Drukas darba statusa un žurnāla skatīšana

Iekārtas veiktie procesi, tostarp drukāšana, tiek pārvaldīti kā darbi. Pārbaudot statusu un darbu žurnālu, jūs varat noteikt, vai drukas darbs tika veikts pareizi un kāds bija notikušo kļūdu cēlonis.
* Ja žurnāls ir iestatīts kā nerādāms, jūs varat tikai aplūkot drukas darba statusu. [Rādīt darbu žurnālu]
Šajā sadaļā aprakstīts, kā skatīt šo informāciju, izmantojot vadības paneli.
Šo informāciju varat skatīt arī, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā. Lietojuma un žurnālu pārbaude, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss)
1
Vadības panelī nospiediet [Statusa pārraudzība] ekrānā [Sākums] . Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Statusa pārraudzība].
2
Atlasiet [Drukas darbs], nospiediet .
3
Pārbaudiet drukas darbu statusu un žurnālu.
Drukas darba statusa skatīšana
1
Atlasiet [Darba statuss], nospiediet .
2
Atlasiet darbu, lai skatītu tā informāciju, un nospiediet .
Tiek parādīti darba dati.
3
Skatiet faila nosaukumu, lietotājvārdu un citu informāciju.
Atkarībā no izmantojamo rakstzīmju tipa, faila nosaukums un lietotājvārds var nebūt attēloti pareizi.
Drukas darba žurnāla skatīšana
1
Atlasiet [Darbu žurnāls], nospiediet .
2
Atlasiet darbu, lai skatītu tā informāciju, un nospiediet .
Tiek parādīti darba dati.
3
Skatiet faila nosaukumu, lietotājvārdu un citu informāciju.
Atkarībā no izmantojamo rakstzīmju tipa, faila nosaukums un lietotājvārds var nebūt attēloti pareizi.
Ja drukas darba žurnālā ir parādīta informācija par kļūdām
Drukāšana tika atcelta vai radās kļūda.
Ja tiek parādīts trīsciparu skaitlis, kam priekšā ir “#” (kļūdas kods), varat noskaidrot iemeslu un risinājumu, izmantojot kļūdas kodu. Tiek parādīts kļūdas kods
99R0-032