HTTP saziņas atspējošana

Izmantojot tikai USB savienojumu vai neizmantojot funkcijas, kurām nepieciešami HTTP sakari, piemēram, Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss), WSD druka un AirPrint, ieteicams deaktivizēt HTTP sakarus.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā konfigurēt iestatījumus, izmantojot vadības paneli.
Iestatījumus varat konfigurēt arī, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā. Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)
Nepieciešamas administratora privilēģijas.
1
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Preferences] [Tīkls] [TCP/IP iestatījumi] [Lietot HTTP] .
Tiek parādīts ekrāns [Lietot HTTP].
Ja tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, ievadiet sistēmas administratora ID un PIN un pēc tam nospiediet [<Pierakstīties>] . Sistēmas administratora ID un PIN
3
Nospiediet [Izsl.] [Jā] .
99R0-049