SMB konfigurēšana

Servera ziņojumu bloka (SMB) saziņas protokols tiek izmantots ar mērķi nodrošināt, lai iekārta tīklā darbotos kā koplietojams printeris. Atkarībā no tīkla vides, iespējams, būs jāiestata datora un iekārtas darbgrupas nosaukums.

Datora un darbgrupas nosaukuma iestatīšana

Iestatiet datora nosaukumu, kas tiek izmantots, lai identificētu iekārtu tīklā, un darbgrupas nosaukumu, lai identificētu grupu, kurai pieder iekārta.
Konfigurējiet šos iestatījumus, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā. Vadības paneli nevar izmantot iestatījumu konfigurēšanai.
Nepieciešamas administratora privilēģijas. Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
1
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sistēmas administratora režīmā. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
2
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
3
Noklikšķiniet uz [Network Settings]  [Computer Name/Workgroup Name Settings]  [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit Computer Name/Workgroup Name Settings].
4
Ievadiet datora nosaukumu un iekārtas darbgrupas nosaukumu un noklikšķiniet uz [OK].
Ievadiet, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
Vidē ar WINS
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use NetBIOS].
WINS serverī nevar reģistrēt nosaukumus, kas sākas ar zvaigznīti (*).
5
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Iestatījumi stājas spēkā.
99R0-01C