Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, meklējot maršrutētāju (piekļuves punkta iestatīšanas metode)

Meklējiet bezvadu LAN maršrutētāju (piekļuves punktu), ar kuru izveidot savienojumu, un ievadiet tīkla atslēgu.
Ja savienojuma izveidei izmantojat piekļuves punkta iestatīšanas metodi, tiek iestatītas tālāk norādītās autentificēšanas un šifrēšanas metodes.
WEP autentificēšanas metode: Atvērta sistēma
WPA/WPA2 šifrēšana: AES-CCMP vai TKIP tiek iestatīts automātiski saskaņā ar izvēlēto bezvadu LAN maršrutētāju.
Lai norādītu citu autentificēšanas vai šifrēšanas metodi, savienojuma izveidei izmantojiet manuālu iestatīšanas metodi. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN, iestatot detalizēto informāciju (manuālās iestatīšanas metode)
Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu LAN, nepieciešamas administratora privilēģijas.
Nepieciešamie sagatavošanās darbi
Sagatavojiet tā bezvadu LAN maršrutētāja informāciju (SSID vai tīkla atslēgu), ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un turiet to tuvumā. Informācija par maršrutētāju, kas nepieciešams savienojuma ar bezvadu LAN izveidei
Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN maršrutētāju, kas kā drošības standartu atbalsta WPA-EAP vai WPA2-EAP, iestatiet IEEE 802.1X. IEEE 802.1X izmantošana
1
Vadības panelī atlasiet [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un nospiediet . Ekrāns [Sākums]
2
Nospiediet [Preferences  [Tīkls]  [Bezvadu LAN iestatījumi] .
Tiek parādīts ekrāns [Atlasīt tīklu].
Ja tiek parādīts pieteikšanās ekrāns, ievadiet sistēmas administratora ID un PIN un pēc tam nospiediet [<Pierakstīties>] . Sistēmas administratora ID un PIN
Ja tiek parādīts ziņojums [Vai iespējot bezvadu LAN?], izvēlieties [Jā] un nospiediet .
Ja tiek parādīts ziņojums [Nevar atrast piekļuves punktu.], pārbaudiet, vai maršrutētājs ir atklājams. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN
3
Izvēlieties tā bezvadu LAN SSID, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un nospiediet .
Tiek parādīts tīkla atslēgas ievades ekrāns.
Izvēloties bezvadu LAN maršrutētāja SSID, kas kā drošības standartu atbalsta WPA-EAP vai WPA2-EAP, tiek parādīts ziņojums [IEEE 802.1X iest. vērtības tiks liet., lai piesl.]. Nospiediet un pārejiet uz 4. darbību.
Ja nevarat atrast bezvadu LAN maršrutētāju, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir atklājams. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN
4
Ievadiet tīkla atslēgu un nospiediet [<Lietot>] .
5
Nospiediet [Jā] .
6
Kad vadības panelī tiek parādīts teksts [Savienots.], nospiediet .
Ja ir izveidots iekārtas savienojums ar bezvadu LAN, ekrānā [Sākums] tiek parādīts simbols [].
7
Gaidiet vairākas minūtes.
Pēc noklusējuma IP adrese tiek iestatīta automātiski.
Lai izmantotu noteiktu IP adresi, tā jāiestata manuāli.
IPv4 adrešu iestatīšana
IPv6 adrešu iestatīšana
Ja darbības laikā tiek parādīts kļūdas ziņojums un nevar izveidot savienojumu
Nospiediet , pārbaudiet tā bezvadu LAN maršrutētāja informāciju (SSID vai tīkla atslēgu), ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un atkārtojiet procedūru, sākot ar 3 darbību.
99R0-014