Nevar piekļūt attālajam lietotāja interfeisam

Ja tiek parādīts ziņojums [Cannot access Remote UI.] vai [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] un nevarat piekļūt attālajam lietotāja interfeisam, veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk norādītos vienumus.
Attālā lietotāja interfeisa piekļuves PIN iestatīšana.
Lai piekļūtu attālajam lietotāja interfeisam, jums ir jāiestata attālā lietotāja interfeisa piekļuves PIN.
Lai konfigurētu iestatījumu, ir nepieciešamas administratora tiesības.
Vadības paneļa ekrāns [Sākums] [Izvēlne]  [Pārvaldības iest.]  [Attālā interf. iest./atj. programmap.]  [Attālā interfeisa iestatījumi]  [Attālā interf. piekļuves drošības iest.]  [Iesl.]  ievadiet PIN  vēlreiz ievadiet PIN
* Nevar iestatīt PIN, kas sastāv tikai no nullēm, piemēram, “00” vai “0000000”.
Maniet sistēmas pārvaldnieka PIN.
Pierakstoties sistēmas pārvaldnieka režīmā, jums no noklusējuma iestatījumiem ir jāmaina sistēmas pārvaldnieka PIN.
Lai mainītu iestatījumus, ir nepieciešamas administratora tiesības.
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Izvēlne]  [Pārvaldības iest.]  [Lietot. pārvaldība]  [Sist. admin. informācijas iestatījumi]  [Sistēmas administratora ID un PIN]  ievadiet sistēmas administratora ID ievadiet PIN  vēlreiz ievadiet PIN 
* Nevar iestatīt sistēmas pārvaldnieka ID vai PIN, kas sastāv tikai no nullēm, piemēram, “00” vai “0000000”.
* Pēc iestatījumu maiņas piekļuve sistēmas pārvaldnieka ID un PIN ir atļauta tikai konkrētiem administratoriem.
99R0-084