Laika līdz miega režīmam maiņa

Jūs varat mainīt laiku līdz iekārtas pāriešanai miega režīmā un konfigurēt arī noteiktu laiku, kad iekārta pāriet miega režīmā.
Strāvas patēriņa samazināšana (miega režīms)
99R0-085