Nevar atrast iekārtas IP adresi

Aplūkojiet IP adresi, izmantojot tālāk aprakstīto procedūru.
IPv4 adreses skatīšana
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Statusa pārraudzība]   [Tīkla informācija]  [IPv4]  skatiet iestatījumu.
IPv6 adreses skatīšana
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Statusa pārraudzība]   [Tīkla informācija]  [IPv6]  skatiet iestatījumu.
IP adrese tiek rādīta kā “0.0.0.0”
Nav iestatīta piemērota IP adrese. Vēlreiz iestatiet IP adresi.
IPv4 adrešu iestatīšana
IPv6 adrešu iestatīšana
99R0-07R