Uz izdruku malām parādās smērējumi

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk dotajā secībā.
Vai lietojat atbilstošu papīru?
Pārbaudiet, vai iekārtā ievietotais papīrs ir derīgs, un, ja nepieciešams, lieciet tā vietā piemērotu papīru.
Lietojamais papīrs
Papīra ievietošana
Vai jūs drukājat līdz papīra malai bez piemalēm?
Šāda problēma var rasties, ja printera draiverī ir iestatīta drukāšana bez piemalēm. Izmantojot drukāšanai šo ierīci, nepieciešams atstāt piemali 5 mm (15 mm augšpusē un apakšā un 10 mm kreisajā un labajā malā).
Printera draivera [Drukāšanas preferences] ekrānā konfigurējiet tālāk norādīto iestatījumu, lai norādītu piemali.
Cilne [Finishing] [Advanced Settings] [Expand Print Region and Print] [Off]
Vai fiksācijas bloks ir iztīrīts?
Šie simptomi var rasties no netīra fiksācijas bloka. Šādā gadījumā iztīriet fiksācijas bloku. Fiksācijas daļas tīrīšana
99R0-06U