Izdrukas ir greizas

Šī pazīme var rasties, ja papīra vadotnes ir salāgotas, bet pārāk vaļīgas vai pārāk ciešas. Pārbaudiet papīra vadotnes un novietojiet tās atbilstoši papīra malām. Papīra ievietošana
99R0-074