Pastaba

Informacija šiame dokumente gali būti keičiama be įspėjimo.
„CANON INC“. NESUTEIKIA JOKIOS KITOS NURODYTOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS DĖL ŠIO VADOVO, ĮSKAITANT GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU PARDAVIMU, PIRKIMU, TINKAMUMU NAUDOTI TAM TIKRU TIKSLU IR PATENTŲ TEISIŲ PAŽEIDIMU, IŠSKYRUS GARANTIJAS, NURODYTAS ŠIAME DOKUMENTE. „CANON INC“. NĖRA ATSAKINGA DĖL JOKIOS TIESIOGINĖS, NETYČINĖS ARBA PASEKMINĖS ŽALOS ARBA PATIRTŲ NUOSTOLIŲ DĖL ŠIO VADOVO NAUDOJIMO.
Jei negalite peržiūrėti vadovo PDF formatu, atsisiųskite „Adobe Acrobat Reader“ iš „Adobe Systems“ svetainės (https://get.adobe.com/reader/).
99LY-08L