Pagrindinės operacijos

Šiame skyriuje aprašytos pagrindinės operacijos, kurios yra bendros visoms aparato funkcijoms, ir ekrano išdėstymas.
Energijos sąnaudų valdymas ir mažinimas
Galite išjungti maitinimą, norėdami sutaupyti energijos arba valydami, ir iš naujo paleisti aparatą, kad būtų pritaikyti parametrai.
Energijos sąnaudoms sumažinti galima naudoti budėjimo režimą.
Aparato įjungimas ir išjungimas
Energijos sąnaudų mažinimas (budėjimo režimas)
Valdymo skydelio naudojimas
Naudodami valdymo skydelį, galite prijungti aparatą prie mobiliojo įrenginio ir konfigūruoti aparato parametrus.
Kaip naudoti valdymo skydelį
Jei rodomas prisijungimo ekranas, veiksmams tęsti įveskite reikiamą prisijungimo informaciją.
Prisijungimas prie aparato
Popieriaus įdėjimas
Įdėkite spausdinimo popierių į popieriaus stalčių.
Popieriaus įdėjimas
99LY-01L