Fiksavimo bloko valymas

Jei spaudiniai ištepti, gali būti nešvarus fiksavimo blokas. Tokiu atveju fiksavimo bloką galite nuvalyti popieriumi.
Fiksavimo bloko negalima valyti, jei duomenys laukia spausdinimo arba kai baigėsi dažomųjų miltelių kasetės eksploatacijos laikas.
Reikalingas pasiruošimas
Patikrinkite, ar dažomųjų miltelių kasetėje pakankamas dažomųjų miltelių kiekis. Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas
1
Valdymo skydelyje pasirinkite [Pagrindinis] ekrane [Meniu], tuomet paspauskite . Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Reguliavimas/priežiūra] [Priežiūra] [Fiksavimo mazgo valymas] .
Galimi popieriaus formatai ir tipai rodomi patvirtinimo ekrane.
3
Patikrinkite, ar įdėta popieriaus, tada paspauskite .
Popierius bus tiekiamas į aparatą ir prasidės valymas.
Užbaigus valymą, išvedamas popieriaus lapas su atspausdintu vaizdu (šablonu).
99LY-064