Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis

Prisijungus prie nuotolinio vartotojo sąsajos rodomas šis portalo puslapis (nuotolinio vartotojo sąsajos pagrindinis puslapis). Čia galite patikrinti aparato veikimo būseną, peržiūrėti įvairią informaciją ir mygtukais keisti parametrus.
[Device Name]
Rodomas įrenginio pavadinimas, nustatytas [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Product Name]/[Product Name (Serial Number):]
Rodomas aparato gaminio pavadinimas.
Atsižvelgiant į modelį taip pat gali būti rodomas serijos numeris.
[Location]
Rodoma įrengimo vieta, nustatyta [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Login User]
Rodoma informacija apie prisijungusį naudotoją.
[Log Out]
Esate atjungti nuo nuotolinio vartotojo sąsajos ir rodomas prisijungimo ekranas.
[Language]
Galite keisti nuotolinio vartotojo sąsajos ekrano kalbą.
* Kompiuterio ir nuotolinio vartotojo sąsajos ekrano kalbos turi sutapti. Jeigu ekrano kalbos nesutampa, gali būti netinkamai rodoma įvesta informacija arba gali nepavykti nurodyti aplanko, serverio arba kitos nustatytos paskirties vietos.
[Mail to System Manager]
Kuriamas el. laiškas administratoriui, nurodytam [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Last Updated]
Rodoma portalo puslapyje rodomos informacijos paskutinio atnaujinimo data ir laikas.
Norėdami atnaujinti datą ir laiką, spustelėkite [] dešiniau jų.
[Device Basic Information]
Rodoma dabartinė aparato būsena ir klaidų informacija.
Įvykus klaidai rodomas saitas į klaidos informacijos ekraną.
[Consumables Information]
Rodoma informacija apie popieriaus šaltinį ir likutį dažomųjų miltelių kasetėje.
Spustelėkite [Check Consumables Details], kad pamatytumėte dažomųjų miltelių kasetės pavadinimą.
[Support Link]
Rodomas saitas į pagalbinę šio aparato informaciją, nustatytas [Settings/Registration] [License/Other] [Support Link].
[Status Monitor/Cancel]
Spustelėkite šią parinktį, kad būtų parodytas ekranas [Status Monitor/Cancel].
Čia galite patikrinti funkcijos būseną ir žurnalus, aparato veikimo būseną ir informaciją apie klaidas. Naudojimo ir žurnalų tikrinimas per Nuotolinio vartotojo sąsają
[Settings/Registration]
Spustelėkite šią parinktį, kad būtų parodytas ekranas [Settings/Registration].
Jei prisijungėte sistemos administratoriaus režimu, galite keisti bet kuriuos parametrus ir atlikti įvairius veiksmus, pavyzdžiui, įrašyti arba importuoti duomenis.
Elementai, kuriuos galima nustatyti ekrane [Settings/Registration], yra beveik tie patys, kuriuos galima nustatyti valdymo skydelyje, tačiau kai kuriuos elementus galima nustatyti tik naudojant valdymo skydelį arba tik nuotolinio vartotojo sąsają. Parametrų meniu elementai
Atsižvelgiant į elementą gali reikėti iš naujo paleisti aparatą, kad būtų pritaikyti parametrai. Jeigu reikia paleisti iš naujo, ekrano viršuje rodomas pranešimas.
99LY-04H